PreWedding Wijanarko Wilujeng


19 August 2016

PreWedding Wijanarko Wilujeng


“Gegaraning wong akrami.. Dudu bandha dudu rupa..Amung ati pawitane.. Luput pisan kena pisan..
Yen gampang luwih gampang..Yen angel, angel kalangkung..Tan kena tinumbas arta..”
See All Pictures for more photos each Project. Previous Projects to see More Projects.