PreWedding Wijanarko Wilujeng

“Gegaraning wong akrami.. Dudu bandha dudu rupa..Amung ati pawitane.. Luput pisan kena pisan..
Yen gampang luwih gampang..Yen angel, angel kalangkung..Tan kena tinumbas arta..”